Τιμές
Το Σπίτι 12 Απριλίου - 28 Σεπτεμβρίου
Μια Εβδομάδα €1,500  
Δυο Διανυκτερεύσεις €500
Τρεις Διανυκτερεύσεις €700
Tέσσερις Διανυκτερεύσεις €900
   

Το Σπίτι 30 Σεπτεμβρίου - 11 Απριλίου
Μια Εβδομάδα €1,700  
Δυο Διανυκτερεύσεις €650
Τρεις Διανυκτερεύσεις €850
Tέσσερις Διανυκτερεύσεις €1,050